canti
28 شهریور 1401 - 09:06

کمبودی برای تامین نان مورد نیاز مردم در اربعین وجود نداشته است

کرمانشاه- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت: کمبودی برای تامین نان مورد نیاز مردم در اربعین وجود نداشته است. ماشاله ارویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از پیش از آغاز آغاز ایام اربعین حسینی تمهیدات لازم برای تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌های استان کرمانشاه به ویژه شهرهای در مسیر تردد زائران مانند بیستون و کنگاور انجام گرفت. ماشالهارویسیخبرنگار مهروی افزود: برای تأمین نان مورد نیاز مردم و زائران در این ایام آرد مورد نیاز نانوایی‌ها برای افزایش ساعات پخت نان صورت گرفت. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در مرز خسروی نیز با توجه به حجم زیاد زائران تأمین آرد برای پخت نان صورت گرفت و در ایام مراجعه زائران به مرز خسروی و شهرستان قصرشیرین کمبود نان وجود نداشت.
منبع: مهر
شناسه خبر: 742062